Cep telefonunda taksit sayısı yeniden azaltıldı

 Cep telefonunda taksit sayısı yeniden azaltıldı

Cari açığı dengelemek ve ekonomiyi kontrol altında tutmak için yapılan düzenlemelerden biri daha hataya geçirildi. son aylarda sürekli değişen bir uygulama ile cep telefonlarındaki taksit sayısı düzenleniyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı yeni düzenleme ile cep telefonlarındaki taksit sayısını değiştirdi.

Cep telefonunda taksit sayısı yeniden azaltıldı

Kısa süre önce haberini yaptığımız taslak halindeki karar Resmi Gazete’de yayanlında. Yapılan yeni düzenlemeye göre cep 3.500 TL ve üstünde fiyatlı cep telefonlarında taksit sayısı 3 ayı geçemeyecek. Daha önce bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu. Yapılan düzenleme ile 3.500 TL ve altı telefonlarda ise 12 ay taksitle alınabilecek.

BDDK’nın konuyla ilgili düzenlemesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

Loading spinner
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın