Risk Yönetiminde Kariyer Seçmenin Faydaları

 Risk Yönetiminde Kariyer Seçmenin Faydaları

Risk yönetimi nedir:

Risk yönetimi, kaynakların maliyet etkin kullanımı yoluyla risk oluşumunun etkisini en aza indirmeyi, kontrol etmeyi ve izlemeyi amaçlayan risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi sürecidir.

Risk yönetimi nerede uygulanır?

Riskler hayatın her alanında, her sektörde ve her hizmet sunumu kuruluşunda, hem özel hem de kamu sektöründe ortaya çıkar. Ortaya çıkan risklerin şiddeti birçok faktöre bağlıdır. Bu tür şiddetleri ölçmek için çoğu kuruluş, ortaya çıkan risklerin olasılığını ve algılanan veya hesaplanan etkilerini değerlendirmek için geleneksel olarak bir tür risk süreçleri kullanır. Bu, risklerin önceliklendirilmesini ve kaynakların kuruluşun ve iç ve dış paydaşlarının genel çıkarlarını karşılamak için uygulanmasını sağlar.

Riskler, büyük ve küçük

Günümüzün bağlı ve entegre dünya riskleri ve etkileri uluslararası sınırlar arasında tercüme yapabilir ve yapabilir. Artık departmanlarla ve bireysel şirketlerle sınırlı değiller. Ekonomik sınırlar ve coğrafi yapılar öyle ki, şirketlerin İzlanda’daki bir yanardağJaponya’da bir üretim tesisinin kapanmasına neden olabileceği bir dünyada riskleri değerlendirmesi gerekiyor.

Aynı şekilde bireysel organizasyon düzeyinde, çalışanlarının sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak için sağlık ve güvenlik risk değerlendirmelerinin üstlenilmesi birçok şirket için yasal bir zorunluluktur. Ürün üreticileri, nihai kullanıcıların güvenlikle ilgili herhangi bir tasarım tehlikesine karşı korunmasını sağlamak için tasarım risk değerlendirmelerini üstlenir.

Yerel makamlar, halkın geneline güvenli otoyollar ve geçiş sağlamaları gerekiyor. Örneğin, bireysel sürücüleri ve buzlu bir kaldırımda masum emekli korumak için sert kış hava baskıları ile başa çıkmak için emin olmak için gereken kum ve kum miktarını değerlendirmek gerekir.

Yukarıdakilerin hepsi ve çok daha fazla özel ve kamu sektörü sanayi ve hizmetlerinde, bir kişinin veya bazı kişilerin potansiyel bir riski belirlemesi, riskin oluşma olasılığını değerlendirmesi ve etkisini en iyi şekilde en aza indirmek için riskin etkisini veya sonucunu hesaplaması temel gereksinimdir.

Risk yönetimi – işe yarıyor mu?

Riskin her yerde olduğu ama bunları yönetecek sağlam sistemler ve süreçler olduğu bilgisi ile bu tür sistemlerin ve süreçlerin işe yarayıp yaradığını söylemek güvenli midir?

Kesinlikle risk yönetiminin nerede çalıştığına dair pek çok örnek vardır. Mevcut sistemler ve işlemler çalışmasaydı, bunlar basitçe kullanılmaz. Risk departmanları ve risk yemlikleri var olma olasılığı düşük tür ve risk için sorumsuz bir tutum büyük olasılıkla yaygın olacaktır.

Ancak risk yönetimi her durumda işe yaramaz. Riskler tam olarak değerlendirilseydi, Meksika Körfezi’ndeki BP petrol kuyusu felaketinin önlenebileceğini iddia etmek mümkün değil. Benzer şekilde, küresel finansal sorunlara yol açan risk süreçlerine uyum sağlamak için kontrollerin olmaması da dünyanın en büyük finans kurumu ve bankalarının kapılarına konmuştur.

Risk yönetimine bir başka boyut

Risk yönetimi araçlarının yaygınlaşması, son derece karmaşık modelleme tekniklerinin ve uzmanların ve uzmanların uzmanlık alanlarında kullanılmasıyla, neden yukarıda belirtilen büyüklük ve ölçek riskleri, yerel kaldırımdaki seyahat tehlikesi, yerel makamlardaki çocuğun savunmasızlığı ortaya çıkıyor?

Bu sadece risk yönetimi sadece kurallar ve düzenlemeler ile ilgili değildir. Başarılı risk yönetimi, bir kuruluşun DNA’sının bir parçası olmasını sağlayan bir kültüre ve değerler ekine ihtiyaç duyar. Eğer şirket kültürü risk çıkaranlara karşı kızgın olarak algılanırsa, herhangi bir risk süreci işe yaramaz. İnsanlar sorunların ortadan gitmesini umacak. Kültür, araçlar dan ve modelleme tekniklerinden maksimum faydalar elde etmek için izin dürüstlük ve açıklık için izin vermelidir.

Neden risk yönetiminde kariyer seçmelisiniz?

Risk yöneticileri ve riskleri en aza indirmek olan kişiler kendi alanlarında uzmandır. Herhangi bir örgüte olan değer katkıları çok büyüktür. Bazı uzman endüstriler için risk yönetiminde ki nitelikler -örneğin sigorta- bazen gereklidir ve bireylerin kendi kendine pazarlama kapasitesine kesinlikle katkıda bulunacaktır. Ancak aktif risk yönetimi bireylerin çok sayıda bilinçli risk yönetimi bir kariyer yolu üzerinde yola yok. Nasıl tökezlediler. Bu noktada bir seçim var. Eğer araçları ve teknoloji ile sopa mıniques veya risk gündemi kavramak ve ileriye götürmek mi? Sistem düşüncesine uygun kurumsal risk yönetiminin ortaya çıkması; başarılı risk akıllı kuruluşlar ve kültür arasındaki kaçınılmaz bağlantı; bir organizasyonun derinlemesine bilgisi ve onun bağımlılıkları, bazılarının riske karşı düşük tolerans geliştirdiği bir dünyada ölçülemez varlıklardır. Risk yönetiminde bir kariyer, heyecan verici olabileceği kadar sıkıcı da olabilir. Seçim senin.

Ama unutmayın, risk büyümek, genişletmek ve daha etkili rekabet fırsatı alarak ilgilidir. Risk olmadan, organizasyon veya birey için ödül yoktur.

Loading spinner
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın